Garantie

VELODRÔME WIELERSPORT hanteert de garantiebepalingen zoals opgesteld door de fabrikant van het betreffende product. Mocht een product binnen de garantietermijn onverhoopt defect raken, dan kun je op ons rekenen.

Twijfel jij of je product in aanmerking komt voor garantie? Neem dan eerst contact op met ons of lees onze garantievoorwaarden door. Je kunt natuurlijk altijd in onze winkel langskomen om je product te laten beoordelen. Mochten wij, zonder tussenkomst van de fabrikant, besluiten dat het een garantiegeval is, dan bieden we je ter plekke een goede oplossing aan.

Online

Procedure onderdelen en accessoires

 1. Login op je VELODRÔME account en zoek de bestelling waarin het product staat waar je een garantieverzoek voor wenst aan te melden.
 2. Selecteer het product waarvoor je het garantieverzoek aanvraagt en omschrijf de klacht kort en bondig. Vervolgens bevestig je de aanmelding. Op je scherm en per email ontvang je direct een bevestiging van de aanmelding.
 3. Stuur voor de garantie altijd relevante accessoires mee.
 4. Print de garantiebevestiging uit en voeg deze toe. Geen printer? Vermeld dan je naam, adresgegevens en garantienummer op een bijgevoegd briefje.
 5. Verpak de producten zorgvuldig in een stevige doos. Gebruik in ieder geval nooit alleen de originele verpakking van het product!
 6. Zorg dat je garantienummer goed leesbaar op de buitenzijde van het pakket is aangebracht.

Frankeer het pakket voldoende. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen we helaas niet aannemen. We raden aan om je pakket verzekerd en aangetekend te verzenden.
Je kunt het pakket opsturen naar:

VELODRÔME WIELERSPORT B.V.
De Zodde 2
1231 MB Loosdrecht

Op het moment dat we je pakket hebben ontvangen, zullen we je garantieverzoek in behandeling nemen. Binnen 5 werkdagen zullen we per email een antwoord geven op je garantieverzoek.

Vragen over je garantieverzoek kun je sturen naar: info@velodromewielersport.nl

Winkel

Met je verzoek tot garantie, van zowel een online of in de winkel aangekocht product, kun je altijd terecht in onze winkel in Loosdrecht.

Winkelaankoop

Indien het een winkelaankoop betreft vergeet dan niet je aankoopbon of een rekeningafschrift van de betaling mee te nemen. Zonder aankoopbewijs kunnen wij helaas geen garantieverzoek in behandeling nemen. Wil je een garantieverzoek doen in onze winkel van een online product, volg dan onderstaande procedure en neem het uitgeprinte bewijs mee naar onze winkel.

Procedure

 1. Login op je VELODRÔME account en zoek de bestelling waarin het product staat waar je een garantieverzoek voor wenst aan te melden.
 2. Selecteer het product waarvoor je het garantieverzoek aanvraagt en omschrijf de klacht kort en bondig. Vervolgens bevestig je de aanmelding. Op het scherm en per email ontvang je direct een bevestiging van de aanmelding.
 3. Stuur voor de garantie relevante accessoires altijd mee.
 4. Print de garantiebevestiging uit en neem deze mee naar de winkel.

Voorwaarden


Art. 1 - Garantiebepalingen

 1. Velodrôme Wielersport B.V. garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.
 3. De garantie is niet overdraagbaar.
 4. De door Velodrôme Wielersport B.V. op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 2 - Garantieperiode

Velodrôme Wielersport hanteert de garantie voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de fabrikant van het betreffende product.

Art. 3 - Garantieomvang

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Velodrôme Wielersport B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Velodrôme Wielersport B.V. worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de consument.
 2. Kosten van transport van en naar Velodrôme Wielersport B.V. komen voor rekening van de consument.
 3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt de ondernemer voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Art. 4 - Indienen garantieclaim

Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij Velodrôme Wielersport B.V..

Art. 5 - Aansprakelijkheid garantie

Een door Velodrôme Wielersport B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de ondernemer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Velodrôme Wielersport B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Velodrôme Wielersport B.V. betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6 - Uitsluitingen garantie

 1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 2. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
  2. Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
  3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
  4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;
 3. Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:
  1. Wielsets: uitgesloten van garantie zijn wiellagers en overige loopdelen. Ook spaakbreuk is uitgesloten van garantie, tenzij veroorzaakt door constructie- en/of materiaalfouten. Om spaakbreuken te voorkomen dient een nieuwe wielset na 500 km te worden nagespannen, Hiervoor kunt u terecht bij ons in de winkel. Dit naspannen zit niet in de prijs van een wielset inbegrepen;
  2. Verende voorvorken: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren is er regelmatig onderhoud nodig, kijk voor het onderhoudsschema van uw voorvork in de gebruikershandleiding, deze is ook te downloaden op de website van de betreffende fabrikant. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant;

Art. 7 - Onderhoud

We adviseren aangeschafte producten te onderhouden volgens de instructies van de betreffende fabrikant. Tijdig en vakkundig onderhoud voorkomt problemen en garandeert een langere levensduur. Voor advies over en het laten uitvoeren van onderhoud kun je terecht in onze winkel.

Portokosten bij onderdelen en accessoires


De portokosten voor het opsturen van producten voor een garantieverzoek zijn voor eigen rekening. Indien het garantieverzoek terecht is, zullen we het gerepareerde of vervangende product kosteloos bezorgen. Indien een garantieverzoek niet kan worden gehonoreerd, zijn de bezorgkosten voor het retourneren van het garantie product voor eigen rekening.