Waarom zijn er in Engeland behoorlijk wat problemen met de energievooraad? En is een crisis niet uit te sluiten de komende tijd?

Groot-Brittannië, zijn bevolking en de moderne wereld zitten in de problemen. Op microschaal betalen de Britse huishoudens meestal aanzienlijk meer voor hun fundamentele energiebehoeften, terwijl op macroniveau de hele wereld zich snel zal bevinden in een energiecrisis die het gevolg is van de afname van de fossiele brandstoffen. Dit korte artikel gaat in op de kwestie en analyseert mogelijke oplossingen.

Het probleem van duurzame energie in Engeland

Er wordt geschat dat de Britse stroomopwekkingscapaciteit tegen 2015 in werkelijkheid met maar liefst 30 procent zou kunnen worden verminderd, omdat de Britse kolen- en kerncentrales worden gesloten. Waarom precies? Een van de redenen is dat Groot-Brittannië zijn tijd nogal ver vooruit was toen het om kernenergie ging en dus krachtcentrales bouwde die op dit moment steeds gevaarlijker worden en ontmanteld moeten worden.

Velen zouden zich kunnen afvragen waarom dit een probleem is, want er zou toch meer kunnen worden gecreëerd? Hoewel kernenergie op papier helaas een superbeladen antwoord biedt op zowel de Britse als de mondiale energiebehoefte, is het zowel prijzig als geleidelijk aan als onvoorspelbaar te beschouwen. De recente explosie in Japan heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Duitsland zijn kernprogramma volledig heeft stopgezet en dat andere landen de energiebron met een verhoogd wantrouwen hebben beoordeeld.

Waarom gaat Engeland een energiecrisis meemaken?

De tweede reden waarom Groot-Brittannië binnenkort een energiecrisis zal doormaken, is dat het net als de rest van de planeet in feite wordt geregeerd door de realiteit dat er slechts een beperkte hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen zoals steenkool en gas bestaat die gebruikt kunnen worden. We zijn nu elke maand getuige van de eindresultaten hiervan, met steeds stijgende tarieven van de nutsbedrijven die het toenemende tekort en de kosten van het opsporen en ontginnen van fossiele brandstoffen weerspiegelen.

De prijzen zullen blijven stijgen naarmate de vraag escaleert en het aanbod afneemt. Hoewel sommige westerse landen zich ertoe hebben verbonden milieuvriendelijk te worden, hebben ze vaak geprobeerd hun gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen zonder tegelijkertijd hun afhankelijkheid van milieuvriendelijke technologieën in dezelfde mate te vergroten, waardoor een onevenwichtige situatie is ontstaan.