Sticky

De modulestructuur is ontworpen om de zonnecellen te beschermen tegen de omgeving. Het bestaat uit een aantal lagen om het circuit van de zonnecellen te beschermen en de module gemakkelijk te installeren. De materialen die in deze lagen worden gebruikt, bepalen de kosten en de duurzaamheid van de modules. Ook kun je kiezen voor overstappen energie, daar bespaar je behoorlijk wat kosten mee.

  • De zonnecellen zelf en hun circuits zijn volledig in plastic gewikkeld. Een schokbestendig, breukvast glas bedekt de zonnecellen en zorgt voor een heldere, lage absorptiegraad van het zonnepaneel. Het is ook gehard voor sterkte om de effecten van vallende bomen of hagel te verminderen. De meerlaagse achterwand beschermt het plastic en de cellen tegen slijtage en voorkomt dat er vocht in de module terechtkomt.
  • Een randafdichting wordt aangebracht om de randen van het glas te beschermen tegen het binnendringen van vuil, water of andere niet-vriendelijke stoffen. Het metalen frame wordt om het gehele glaslaminaat heen vastgezet. Het volledig metalen frame zorgt voor de structuur en de sterkte. Het is het frame dat vervolgens wordt vastgeschroefd aan het montagesysteem dat direct in de dakconstructie is ingebed. Veelgebruikte ontwerptypen voor zonnepanelen

Er zijn 3 modules die je kunt gebruiken voor zonne energie opwekken

Er zijn drie basismodules voor zonne-energie. De eerste is de standaardframemodule die u in het verleden misschien al eens hebt meegemaakt. Deze ontwerpbenadering wordt al 30 jaar toegepast en bestaat meestal uit een aluminium frame waarmee de modules op een of andere railconstructie kunnen worden gemonteerd die vervolgens direct aan het dak wordt bevestigd. De modules worden boven het dakoppervlak geplaatst, waardoor er ruimte is om lucht onder de module te laten stromen, wat helpt om het systeem te koelen en efficiënter te laten werken.

Er zijn verschillende systemen waarbij je zonne energie kunt gebruiken

Tegelijkertijd kunnen ook regenwater, bladeren, twijgen en ander afval onder de zonnepanelen stromen. De railconstructie wordt aan het dak bevestigd door middel van palen die met lange vertragingsschroeven in de dakspanten worden vastgezet. Daksystemen zijn goed geschikt voor constructies die bestaan uit keramische tegels en hout & asfaltschindels. Het dak wordt na het plaatsen van de palen goed afgedicht om de kans op lekkage te voorkomen.

Gemodificeerd metalen frame voor een Ground Mount Module Design

Dit moduleontwerp kan ook worden gemonteerd op een op de grond gebaseerde frameconstructie. Zo’n structuur kan op elk stabiel terrein worden gebouwd, kan van metaal of hout worden gemaakt en kan de modules in elke kantelhoek of azimutoriëntatie houden (noot: zie vorige artikelen met betrekking tot zonnehoeken). De grondmontage kan ook een paalconstructie zijn om bij funderingswerkzaamheden aan uw huis te kunnen knippen. Het kan stationair zijn (d.w.z. geen kleine motor hebben om het zonnepaneel constant te oriënteren met de zon als het de hemel volgt) of het kan een kleine motor gebruiken om de zon te volgen gedurende de dag en het hele jaar.

Een tweede type van moduleontwerp is er een die het mogelijk maakt de module te integreren in residentiële dakbedekkingsmaterialen. Systemen die rechtstreeks op de dakbedekking worden aangesloten (d.w.z. het vervangen van dakspanen of het platleggen van de dakplaten) worden geïntegreerde zonnemodules genoemd.

Het frame van de module wordt zodanig aangepast dat het hetzelfde profiel heeft als de aangrenzende platte betonnen dakpannen. De modules worden niet op een railconstructie gemonteerd, maar direct aan het dakoppervlak bevestigd. Door deze lage profielbevestiging past de module zich aan het uiterlijk van het dak aan en wordt voorkomen dat de standaard gemonteerde zonnemodules achteraf worden gemonteerd.

  • De opkomst van dit aantrekkelijker dakgeïntegreerde product heeft veel productiehuisbouwers gestimuleerd om zonne-energiesystemen in hun projecten te integreren. Dit type past zich aan de dakbedekking aan en wordt direct op het dakoppervlak bevestigd.

Types Geïntegreerde zonnepanelen

Een daarvan is het monokristallijne geribbelde frameontwerp dat door sommige bestaande fabrikanten wordt aangeboden. De geïntegreerde zonnecellen hebben beter doorgezet en worden steeds efficiënter. Ze integreren ook goed in bestaande dakbedekkingsmaterialen zoals dakspanen en dakpannen. Deze zonnecellen maken gebruik van dezelfde kristallijne siliciumtechnologie als de standaardmodules van vandaag. Deze opstelling heeft meer montageframe met minder in serie geschakelde zonnecellen. Dit kan resulteren in een zonnesysteem dat iets duurder is. Omdat de dakgeïntegreerde systemen direct op het dak worden gemonteerd, hebben ze niet de luchtstroom van standaardmodules, waardoor de temperatuur van de zonnecellen hoger wordt en het rendement beperkt blijft.

  • Het andere geïntegreerde zonnecelproduct dat UNISOLAR aanbiedt, is een flexibele amorfe technologie. Vaak wordt dit type zonne-energiemodule dunne folie of nanozonnecellen genoemd. Het is gemaakt om zich te mengen met een asfaltschindeldak. Het is iets minder efficiënt, neigt naar een snellere afbraak en heeft mogelijk een kortere werkbare live-spam. De fabrikant beweert dat deze module beter is in hoge schaduwsituaties.

Opties voor zonne-energie Overal een dak raken

Het is bemoedigend om te zien dat nieuwe zonne-energiesystemen de markt raken met verbeterde technologie, betere integratiemogelijkheden en minder complexiteit. Het zal tijd kosten om de bugs uit te werken met deze geavanceerde producten. Het zal de nieuwere zonne-energietechnologieën zal het gebruik van zonne-energie drastisch verhogen, evenals de verbeterde financieringsmogelijkheden om te helpen betalen voor de residentiële zonne-energie-apparatuur.

Groot-Brittannië, zijn bevolking en de moderne wereld zitten in de problemen. Op microschaal betalen de Britse huishoudens meestal aanzienlijk meer voor hun fundamentele energiebehoeften, terwijl op macroniveau de hele wereld zich snel zal bevinden in een energiecrisis die het gevolg is van de afname van de fossiele brandstoffen. Dit korte artikel gaat in op de kwestie en analyseert mogelijke oplossingen.

Het probleem van duurzame energie in Engeland

Er wordt geschat dat de Britse stroomopwekkingscapaciteit tegen 2015 in werkelijkheid met maar liefst 30 procent zou kunnen worden verminderd, omdat de Britse kolen- en kerncentrales worden gesloten. Waarom precies? Een van de redenen is dat Groot-Brittannië zijn tijd nogal ver vooruit was toen het om kernenergie ging en dus krachtcentrales bouwde die op dit moment steeds gevaarlijker worden en ontmanteld moeten worden.

Velen zouden zich kunnen afvragen waarom dit een probleem is, want er zou toch meer kunnen worden gecreëerd? Hoewel kernenergie op papier helaas een superbeladen antwoord biedt op zowel de Britse als de mondiale energiebehoefte, is het zowel prijzig als geleidelijk aan als onvoorspelbaar te beschouwen. De recente explosie in Japan heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Duitsland zijn kernprogramma volledig heeft stopgezet en dat andere landen de energiebron met een verhoogd wantrouwen hebben beoordeeld.

Waarom gaat Engeland een energiecrisis meemaken?

De tweede reden waarom Groot-Brittannië binnenkort een energiecrisis zal doormaken, is dat het net als de rest van de planeet in feite wordt geregeerd door de realiteit dat er slechts een beperkte hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen zoals steenkool en gas bestaat die gebruikt kunnen worden. We zijn nu elke maand getuige van de eindresultaten hiervan, met steeds stijgende tarieven van de nutsbedrijven die het toenemende tekort en de kosten van het opsporen en ontginnen van fossiele brandstoffen weerspiegelen.

De prijzen zullen blijven stijgen naarmate de vraag escaleert en het aanbod afneemt. Hoewel sommige westerse landen zich ertoe hebben verbonden milieuvriendelijk te worden, hebben ze vaak geprobeerd hun gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen zonder tegelijkertijd hun afhankelijkheid van milieuvriendelijke technologieën in dezelfde mate te vergroten, waardoor een onevenwichtige situatie is ontstaan.